Cytryna sięga DNA- czyli mniej znane powody, dla których warto zamienić poranną kawę na wodę z cytryną


Oprócz wielu zalet  powszechnie znanych z prozdrowotnych portali internetowych, jak lepsze nawodnienie, odkwaszanie organizmu,wpływ
na odporność, zwiększenie przyswajalności żelaza, zawarta w wodzie
z cytryną witamina C ( kwas askorbinowy) niesie ze sobą jeszcze dwie korzyści:


1.  Oddziałuje na człowieka na poziomie kodu genetycznego!

Robi to 
na kilka sposobów :
– Jako antyoksydant zapobiega powstawaniu uszkodzeń DNA(reakcje wolnorodnikowe).
– Wpływa na ekspresję genów uczestniczących w apoptozie i reparacji DNA.
– Powoduje wzrost aktywności kluczowych enzymów warunkujących odblokowanie transkrypcyjne genów odpowiedzialnych za odłączenie grup metylowych od zasad DNA.
University of California, San Francisco (UCSF)
– Pośrednio poprzez enzymy uczestniczące w modyfikowaniu białek chromatyny:  reakcjach demetylacji reszt lizynowych w histonach rdzeniowych, stymulacji wytwarzania 5-hydroksymetylocytozyny
w komórkowym DNA.

2. Chroni nas przed nowotworami, dzięki poniższym mechanizmom:

  – zabezpieczaniem przed tworzeniem mutagennych N-nitrozozwiązków związanych z rakiem żołądka
– inhibicji angiogenezy-zapobiega szybkiemu wzrostowi i tworzeniu przerzutów guza. Potwierdzenie w badaniach na gryzoniach eksponowanych na karcynogen (3-metylocholantren)
– inhibicji hialuronidazy-również powstrzymuje rozwój i przerzutowanie nowotworów złośliwych niektórych (np. prostaty czy pęcherza moczowego).

Czy sięgacie już po szklankę, wodę i cytrynę? Na zdrowie!


PS.: Aby dopełnić całokształtu zalet, warto wspomnieć o uczestnictwie witaminy C w reprogramowaniu epigenetycznym komórek somatycznych, prowadzącym do powstania indukowanych KOMÓREK MACIERZYSTYCH, coraz częściej  stosowanych w leczeniu licznych chorób nowotworowych, układu odpornościowego, związanych z zaburzeniami lub brakiem funkcji enzymów, zespołów mielodysplastycznych i licznych chorób wrodzonych.(pełna lista na oficjalnej  stronie pbkm.pl)

 

D. Anderson, BJ. Philips , T. Yu, AJ. Edwards, R. Ayesh, KR. Butterworth: The effects of vitamin C Supplementation on biomarkers of oxygen radical generated damage in human volunteers with “low” or “high”cholesterol level. Environ. Mol. Mutagen., 1997; 30: 161–174

O. Arrigoni, M.C. De Tullio: Ascorbic acid: much more than just an antioxidant (review). Biochim. Biophys. Acta,2002; 1569: 1–9

JW. Crott, M. Fenech : Effect of vitamin C supplementation on chromosome damage, apoptosis and necrosis ex vivo. Carcinogenesis, 1999; 20: 1035–1041

 

MA.Esteban ,T.  Wang , B. Qin, J. Yang , D. Qin, J. Ca, W. Li, Z. Weng , J. Chen, S. Ni, K. Chen, Y. Li, X. Liu, J. Xu, S. Zhang i wsp.: Vitamin C enhances the generation of mouse and human induced pluripotent stem cells. Cell Stem Cell, 2010; 6: 71-79

 

J.Guz, R.Oliński, Rola witaminy C w regulacji epigenetycznej, Postepy Hig Med Dosw (online), 2017; 71: 747-760